Radno vreme Pon - Pet od 9:00 do 17:00

SLOBODAN ATLIJA – Group Chief Financial Officer

“Digitalna transformacija trebalo bi da nam bude prioritet u
2024, jer donosi mogućnost kvalitetnijeg i bržeg donošenja
poslovnih odluka i bolje finansijsko planiranje”

U skladu sa preduslovima za ostvarenje ciljeva 2024. godine, timu Fleet Partnera se
tokom ove i sledeće godine pridružuje veliki broj sjajnih kadrova, od kojih je na čelnoj
poziciji od sredine ove godine i Slobodan Atlija, novi izvršni direktor za finansije
Autogarant Grupe i novi član top menadžmenta.
Ukoliko se izuzmu poslovi iz drugih oblasti poput marketinga i ljudskih resursa, može se
reći da je svoju višegodišnju karijeru u finansijskom sektoru, upravljanju finansijama i
sektoru za Upravljanje kreditranjem pravnih lica, Slobodan započeo i unapređivao u
Banca Intesa, kroz različite role korporativnih i komercijalnih finansija. Nosi bogato
iskustvo ne samo sa domaćeg bankarskog tržišta već i sa internacionalnog obzirom da
je živeo i radio 3 i po godine u Italiji, u sedištu Intesa Sanpaolo grupe u Milanu, gde je
imao priliku da analizira i ocenjuje kreditnu sposobnost multinacionalnih kompanija u
okviru ISBD divizije (divizija obuhvata sledeće zemlje: Srbija, Hrvatska, BiH, Slovenija,
Rumunija, Rusija, Ukraina, Slovačka, Albanija, Mađarska i Egipat). Dodatno, u okviru
Credit Risk sektora proaktivno je učestvovao u razvoju i implementaciji procedura
vezanih za identifikovanje i procenu tržišnih, finansijskih i operativnih rizika.
Diplomirao je na fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, gde je završio i master iz
finansijskog i biznis menadzmenta, sa prosekom 9,29. Vredi istaći da je svom
usavršavanju pridodao i Školu za rezervne oficire Vojske Srbije, koju je završio kao treći
u rangu sa prosekom 9,54 čime nosi zvanje Potporučnik u rezervi, što govori u prilog
njegovoj posvećenosti i usmerenju ka ciljevima.  Stalnim usavršavanjem stekao je
nekoliko međunarodnih sertifikata iz oblasti informacionih tehnologija i finansija, poput
CBCA/CFI i SQL kao jednog od najrasprostranjenijih modela današnjice za upravljanje
bazama podataka.
Odluka da se iz bankarskog sektora preseli u auto-industriju, konkretno u kompaniju
Fleet Partner i Auto-Garant Grupu za njega je, kako kaže, bila prirodna jer je oduvek
maštao o radu u automobilskoj industriji ali i izazovna, imajući u vidu veličnu i snagu
Grupe. Iskreno veruje u kvalitetan rad i raduje se budućim izazovima i uspesima
Grupe.
Slobodan je zadužen da vodi sve finansijske poslove na nivou Grupe, za učestvovanje
u odlučivanju top menadžmenta u ostvarivanju ciljeva, obezbeđujući nezavisno i
objektivno mišljenje o postojećem sistemu internih kontrola, upravljanju rizicima i
rukovođenju procesima, a mišljenja je da bi digitalna transformacija trebalo da nam
bude prioritet u 2024, jer donosi mogućnost kvalitetnijeg i bržeg donošenja poslovnih
odluka, kao i bolje finansijsko planiranje.