Radno vreme Pon - Pet od 9:00 do 17:00

Najčešća pitanja

Da li sam u obavezi da uplatim učešće i koliko?

Za sklapanje ugovora o dugoročnom najmu, za sve solventne kompanije, uplata avansa NIJE OBAVEZNA. U slučaju da želi, klijent može izvršiti uplatu željenog iznosa avansa, koji će se ravnomerno “skidati” kao deo mesečne rate

Da li se može produžiti zakup?

Po isteku ugovora, svaki zakup može biti produžen ili sklopljen ugovor za novo vozilo, po želji klijenta.

Koji brendovi su u ponudi?

FleetPartner nudi mogućnost nabavke vozila prema zahtevu klijenta, s tim da u ponudi ima i određene modele vozila, u skladu sa aktuelnom ponudom, promenljivog karaktera.

Šta se događa ukoliko se ošteti vozilo?

Fleet Partner u potpunosti preuzima čitav process kontrole štete and vozilom: uspostavljanje kontakta sa osiguravajućim kućama, ugovaranje popravki vozila sa servisnim radionicama, a tokom perioda popravke, osigurava mobilnost korisnika vozila uslugom zamenskog vozila.,

Prilikom nastanka štete, ista se bez odlaganja prijavljuje timu operative na broj telefona 011.4000.705 ili direktnim pozivanjem flotnog menadžera. Pored navedenog, prijavljivanje šteta je obavezno i MUP-u RS, Saobraćajnoj policiji po lokaciji nastanka konkretne štete na vozilu. Navedeni nadležni organ sačinjava zapisnik o predmetnoj šteti i prisutnim licima. Prva najvažnija informacija u trenutku nastanka štete za Fleet Partner je da li je šteta nastala na parkingu (nepoznat uzrok, zatečeno u viđenom/oštećenom stanju) ili učešćem vozila u saobraćajnoj nezgodi sudarom sa drugim vozilom ili više vozila. Uslugom održavanja vozila pokriveno je redovno održavanje propisano od strane proizvođača, kao i vanredno održavanje, koje podrazumeva popravke koje nisu definisane servisnim intervalom, a pod uslovom normalne eksploatacije odnosno primerenog korišćenja vozila.


Zašto je zakup vozila pravi izbor za Vas?

Zakup je usluga korišćenja vozila gde ste potpuno obezbeđeni od tržišnih rizika, s obzirom na to da niste direktno vlasnik vozila. 

Takodje, u pitanju je jednostavan i brz proces putem kojeg dolazite do željenog vozila.

Svi troškovi su objedinjeni u jednu fiksnu mesečnu ratu.

Kompanije Fleet Partner preuzima rukovođenje i brigu pojedinačnog ili flote vozila, odnosno kompletno sav rizik u oblasti finansiranja, redovnog i vanrednog održavanja, osiguranja kao i ostatka vrednosti vozila na kraju zakupa, a klijent se može usredsredite na sopstveni biznis.