Radno vreme Pon - Pet od 9:00 do 17:00
FLEET PARTNER

kompanija specijalizovana za pružanje pune usluge flotnog menadžmenta

O NAMA

FLEETPARTNER

Fleet Partner je kompanija specijalizovana za dugoročni najam putničkih i lakih komercijalnih vozila sa pružanjem pune usluge flotnog menadžmenta, tzv. Full Fleet Management koji podrazumeva usluge rukovođenja voznim parkom, kroz širok spektar aktivnosti koje se odnose na nabavku vozila, registraciju, osiguranje, održavanje i detaljno praćenje procesa eksploatacije vozila.

Usluge dugoročnog iznajmljivanja i upravljanja voznim parkom, u skladu sa zahtevom i potrebama svojih klijenata, Fleet Partner je počeo da pruža 2013.godine.

Fleet Partner nudi svojim klijentima rešenja koja omogućavaju da njihova flota radi za njih, efikasno i rentabilno.

Više informacija o uslugama Fleet Partner kompanije i osnovnim prednostima u odnosu na druge možete pogledati ovde

OSNOVNE PREDNOSTI
Smanjenje administracije
FleetPartner preuzma brigu o voznom parku svojih klijenata, štedeći njihovo vreme i svođenjem njihovih troškova administracije na minimum.
Veća likvidnost
Ulaganjem minimum vremena, novca i rizika u vozni park, klijenti FleetPartner-a će moći da fokusiraju resurse na svoju osnovnu delatnost i u potpunosti prepuste rukovođenje voznim parkom stručnom timu FleetPartner-a.
Optimizacija i kontrola troškova
Fiksni, unapred definisani troškovi voznog parka tokom celog perioda eksploatacije vozila. Lakše i jednostavnije planiranje budžeta. Svi troškovi za pojedinačno vozilo na jednom računu. Svi rizici dodatnih troškova u vezi sa održavanjem vozila su na FleetPartner-u
Veća sigurnost vozača
Kroz dodatne servise (pomoć na putu, VIP usluge, zamensko vozilo po potrebi, itd.) obezbeđenja veća sigurnost vozača i bolja kontrola usklađenosti s propisima
Podrška 24/7
Svaki klijent na raspolaganju ima svog ličnog flotnog menadžera koji mi pruža podršku sistema 24/7
Dodatne usluge
Klijenti koji se odluče za full fleet koncept usluge, pored osnovnih usluga u fleet paketu, imaju mogućnost uključivanja i dodatnih usluga: GPS praćenje vozila sa izveštavanjem, brendiranje vozila i predlozi idejnih rešenja, itd.
DOSTUPNOST PODACIMA

Besplatna mobilna aplikacija Fleet Partner Drive koja vam omogućava pristup pregledu vaše flote 24/7.

NAŠA MISIJA

Misija naše kompanije je da tržištu ponudi uslugu rukovođenja voznim parkom i tekuće održavanje, razvijanje i poboljšanje kvaliteta i obima usluga, konstantno osnažujući partnerski odnos i održavajući zadovoljstvo klijenata na najvišem nivou.

NAŠA VIZIJA

Vizija naše kompanije je da postanemo lider u regionu u pružanju usluga rukovođenja voznim parkom i budemo kompanija koja postavlja standarde na ovom polju.

ZAŠTO FLEET PARTNER?

#
VAŠ PARTNER NA PUTU

Fleet Partner je kompanija specijalizovana za dugoročni najam putničkih i lakih komercijalnih vozila sa pružanjem pune usluge flotnog menadžmenta koji podrazumeva usluge rukovođenja voznim parkom, kroz širok spektar aktivnosti koje se odnose na kupovinu vozila, registraciju, osiguranje, održavanje i detaljno praćenje procesa eksploatacije vozila.

#
NA KLIK OD VAS

Jednim klikom do željenog vozila ili flote – vozite ono što poželite, a mi brinemo o svemu! Make Inquiry (fleetrentcar.com)

#
SMANJENA ADMINISTRACIJA

Odaberite željeno vozilo kroz dugoročni najam sa punim uslugama, a mi ćemo kompletno preuzeti sav rizik u oblasti finansiranja, redovnog i vanrednog održavanja, osiguranja kao i ostatka vrednosti vozila na kraju zakupa

#
DUGOROČNI NAJAM

Ugovor o dugoročnom najmu može se zaključiti za jedno ili više vozila, na period od 24-48 meseci

#
FLEKSIBILNOST

Bez obzira na model vlasništva, veličinu flote ili vrstu vozila, mi nudimo najbolje rešenje

#
FOKUS

Usredsredite se na Vaš biznis i prepustite nama rukovođenje Vašim vozilom/voznim parkom

REŠENJA BEZ RIZIKA