Srednjoročni zakup vozila

Zakup na period od 13 do 24 meseca za fiksnu mesečnu naknadu.

Ukoliko su vam potrebna nova vozila prilikom kretanja u novi poslovni poduhvat, određenog sezonskog posla ili drugih privremenih projekata, srednjoročni zakup je ono što će vam najviše odgovarati.

Uslove ugovora je moguće izmeniti u dogovoru sa nama u bilo kom trenutku, sa potpunom fleksibilnošću i kroz veoma jednostavan proces. Ova ponuda kombinuje sve benefite dugoročnog i kratkoročnog zakupa.