Misija / vizija

NAŠA MISIJA

Misija naše kompanije je da tržištu ponudi uslugu rukovođenja voznim parkom i tekuće održavanje, razvijanje i poboljšanje kvaliteta i obima usluga, konstantno osnažujući partnerski odnos i održavajući zadovoljstvo klijenata na najvišem nivou.

NAŠA VIZIJA

Vizija naše kompanije je da postanemo lider u regionu u pružanju usluga rukovođenja voznim parkom i budemo kompanija koja postavlja standarde na ovom polju.