Delatnost

Naša kompanija je specijalizovana za pružanje pune usluge flotnog menadžmenta (usluge rukovođenja voznim parkom). Poslovanje zasnivamo na iskustvu našeg tima koji okuplja priznate stručnjake iz različitih oblasti sa uspešnim rezultatima u razvoju novih biznisa i postojećih kompanija u najrazličitijim industrijama. Flotni menadžment je menadžment voznog parka kompanije. On obuhvata širok spektar aktivnosti koje se odnose na kupovinu vozila, registraciju, osiguranje, održavanje i detaljno praćenje procesa eksploatacije vozila. To omogućava kompanijama da u potpunosti prepuste flotni menadžment Fleet Partner-u i svoje resurse posvete osnovnoj delatnosti.

Koji su benefiti koje Vam ova odluka donosi?

Smanjenje administracije

Ukoliko Fleet Partner preuzme brigu o Vašem voznom parku uštedećemo Vaše vreme i troškove administracije svesti na minimum.

Kontrola troškova

Naši klijenti imaju fiksne, unapred definisane troškove svog voznog parka tokom celog perioda eksploatacije vozila.

To će u mnogome pojednostaviti Vaše planiranje budžeta. Svi troškovi za pojedinačno vozilo biće na jednom računu. Svi rizici dodatnih troškova u vezi sa održavanjem vozila su na našoj kompaniji (vozila se moraju koristiti na prethodno ugovorom definisane načine).

Dodatni servisi

Pomoć na putu, VIP usluge, zamensko vozilo ukoliko je potrebno, itd. biće obezbeđeni od strane naše kompanije.

Fokusiranje na osnovnu delatnost

Naši klijenti će moći da fokusiraju resurse na svoju osnovnu delatnost i u potpunosti nam prepuste rukovođenje voznim parkom.